Drikkevann ufiltrert fra «verdens reneste innsjø» – en risiko

Den nordlige enden av Skaneateles Lake

Den er kjent som den vakreste, den høyeste og den reneste av innsjøene i Finger Lakes distriktet i staten New York, en region som også er blitt kjent som en av USA’s beste vinproduserende distrikter. Skaneateles Lake, ligger lengst øst av de store fingrene, rett sørvest for storbyen Syracuse. Det er et umåtelig vakkert område, med stolte innbyggere som passer bedre på byen sin, husene sine og markene sine enn noen andre steder vi har vært på denne reisen. Byen befolkning fordobler seg om sommeren, og vi skjønner hvorfor.

Det er storbyen Syracuse, med nesten en million innbyggere, som bruker vannet fra innsjøen som drikkevann, ufiltrert! Hvordan tør de det, når det er så mange risikoer for forurensning?

Vi har denne uken vært ved Skaneateles Lake og sett med egne øyne hvor rent vannet er. Det er som den klareste kilde ved isbreen, man kan se bunnen krystallklart der nede i det kjølige (og nå i vinterhalvårdet, iskalde) vannet. Det er 17 forskjellige fiskeslag i vannet, og vi så hvordan isfiskere sto på isen og trakk både ørret, regnbueørret og laks. Men, vi så ikke en eneste vannplante!

Årsaken til at Skaneateles Lake er en slik krystallklar sjø, er at den er oligotrofisk innsjø, dvs en innsjø med lav produktivitet. Det betyr at det er lite karbondioksin i vannet, slik at ikke planter eller alger trives særlig godt. Men, det gjør altså fisk, slik som ørret som krever kaldt oksygenrikt vann for å overleve.

Så langt en sann idyll og det perfekte drikkevannsreservoar. Men, det er også mange trusler som myndighetene må håndtere og monitorere for å ivareta god drikkevannskvalitet. Disse finner du ikke i turistbrosjyrene, men vi har funnet frem til noen av dem:

1. Viral Hemorrhagic Septicemia (VHS) viruset

VHS viruset er et dødlig virus som i de siste årene har spredd seg til flere av Finger Lakes, oppdaget i 2007 i Skaneatles Lake. Det forårsaker røde flekker som ligner hemoroider på fiskenes utside, og på de indre organener. Fiskene dør fordi de indre organene svikter. Viruset kan spres på mange måter, og en av dem er ved at agn som benyttes i en infisert innsjø også brukes i innsjøen ved siden av. Fugler og dyr som ernærer seg av infisert fisk, kan spre viruset gjennom avføringen.
VHS viruset er ikke skadelig for mennesker, men kan forårsake massiv fiskedød.

Fisk infisert med VHS virus utvikler hemoroidelignende utslett

2. Utslipp fra to-takts motorer

Båter på den store innsjøen forurenser, spesielt er det uforbrukt bensin fra totaktere som har sluppet ut i vannet. Det er nå innført forbud mot totakts utenbordsmotorer i Lake Skaneateles.

3. Tilsig av gjødsel og næringstoffer fra landbruket

Dette er en klassisk trussel for våtmarksområder. Landbruket er avhengig av tilførsel av gjødsel, nitrogen og ugressdrepere for å få utbytte av jorda. Et alternativ er å drive økologisk jordbruk, men så langt er ikke staten New York kommet. De siste årene har det ved flere anledninger, når det blåser fra en bestemt retning, dannet seg et skum på overflaten av innsjøen, som forskere bekrefter kommer fra tilsiget fra jordbruket.

Myndighetene har 16 personer i fullt arbeid for å overvåke de 2000 eiendommene rundt innsjøen.

4. Invaderende planter

Akstusenblad og fiskedød

En plante som er oppdaget i Skaneateles Lake er Aktusenblad, eller Eurasian watermilfoil. Som navnet tilsier, hører den ikke naturlig hjemme i Nord-Amerika i det hele tatt, men er en invaderende art.

Akstusenblad vokser enormt fort, og kan lage stengler som er 10 meter lange. Slike planter skaper store mengde biomasse i vannet, øker ph verdiene og hever temperaturen. Følgene for eksisterende liv i sjøen kan bli store.

Akstusenblad blir i Skeneateles nå holdt under kontroll ved manuell luking, dvs at man rykker opp de plantene man finner, ved roten. Det er utviklet egne maskiner for slik luking, såkalt rotovasjon, maskiner som roterer rundt 10 cm under sjøbunnen og river opp røttene slik at plantene flyter til overflaten og enkelt kan samles opp.

5. Kjemikalietransport på vei

All lekkasje fra lastebiler som ferdes på veiene med tilsig til Skaneateles Lake, medfører øket press på renheten i innsjøen. Dette gjelder både lastebiler lastet med kjemikalier, men også avfallsbiler, septikbiler etc.

6. Lekkasjer på septiksystemer

Septiksystemer i områdene rundt vannet har fra tid til annen lekkasjer, noen kanskje også på permanent basis. Septiksystemer bringer med seg både gjødning og såpe/kjemikalier.

7. Lav vannstand

Den største trusselen mot renheten i drikkevannet er lav vannstand i innsjøen. Når vannstanden blir for lav, bortfaller tillatelsen til å ikke filtrere vannet. Det er derfor installert automatiske systemer for å regulere vannet og forhindre at det tappes mer ut enn det kommer inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *