Drenering – nytt satsingsområde

Sammen med underleverandør IBE AS i Sande, har vi begynt å snuse på drenering som nytt satsingsområde. Her er bilder fra vår første jobb sammen. Vi demonterer en betongplatting for å komme til med gravemaskinen.

IBE AS er et firma som tilbyr ingeniørtjenester og anleggstjenester og har en egen stall med masseforflytningsmaskiner til rådighet,